Nasz Zespół

Anna Bochnia-Zinka

Adwokat

Wykształcenie
Adwokat Anna Bochnia-Zinka jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie. W 2010 roku ukończyła z trzecią lokatą i oceną bardzo dobrą stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W czasie studiów odbywała praktyki w wiodącej kancelarii trójmiejskiej, co pozwoliło jej na uzupełnienie posiadanej wiedzy z zakresu prawa umiejętnościami praktycznymi.

We wrześniu 2010 roku adwokat Anna Bochnia-Zinka uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od listopada 2010 roku odbywała staż, a następnie aplikację w międzynarodowej korporacji prawniczej DLA Piper Wiater sp. k. z siedzibą w Warszawie, co pozwoliło jej na zdobycie doświadczenia w pracy prawnika także w języku angielskim. Od maja 2012 roku adwokat kontynuowała aplikację w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie pod patronatem adwokata Ryszarda Bochni.

W marcu 2014 roku adwokat Anna Bochnia-Zinka złożyła egzamin adwokacki z najlepszym wynikiem w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie, a w czerwcu 2014 roku została wpisana na listę adwokatów.
Aktualnie prowadzi kancelarię adwokacką, świadcząc kompleksowe usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych, również w języku angielskim. Jest też wykładowcą w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie i prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi.

Języki
Polski, Angielski

Ryszard Bochnia

Adwokat

Wykształcenie
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1978 – 1980 odbył aplikację sądową w Koszalinie, następnie przez prawie 4 lata był aplikantem adwokackim w Zespole Adwokackim nr 1 w Koszalinie. W roku 1984 został wpisany na listę adwokatów, a od 10 marca 1992 roku wykonuje zawód indywidualnie.


W latach 1995 – 2004 pełnił funkcję sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie, a w latach 2004 – 2010 funkcję dziekana Rady. W tym czasie był też członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie i został powołany w skład Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera.


Adwokat Ryszard Bochnia przez sześć lat (2010 – 2016) był wicedziekanem ORA w Koszalinie, natomiast od 2016 roku pełni funkcję dziekana i jednocześnie członka Naczelnej Rady Adwokackiej. Od wielu lat jest patronem aplikantów adwokackich, wykładowcą na szkoleniach, egzaminatorem i wizytatorem.


Adwokat udzielał bezpłatnie porad prawnych Fundacji „Golgota Wschodu”, był też inicjatorem zbiórki pieniędzy na remont kościoła na
w Stojanowie (Ukraina).


Został odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Adwokatura Zasłużonym” i medalem „Za zasługi dla Koszalina”.


Jego zainteresowania zawodowe obejmują przede wszystkim problematykę z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego oraz karnego.

Języki
Polski, Angielski

Skontaktuj się z Nami

ul. Zwycięstwa 138
75-613 Koszalin

abz@kancelariakoszalin.pl
+48 94 342 57 67 lub +48 94 342 46 30

NIP: 669-240-88-19

REGON: 321567072

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:00.

Możliwe jest także wcześniejsze umówienie się na dyżur adwokacki we wtorek i czwartek w godzinach 17:00 – 19:00 lub inny dogodny termin.