Szanowni Państwo,

serdecznie witamy na stronie internetowej naszej Kancelarii Adwokackiej.

Pomoc prawna

Kancelaria świadczy fachową pomoc prawną dla osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych. Oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zapewniamy pełne wsparcie prawne prowadzonych projektów i udzielamy bieżących konsultacji oraz porad, także w języku angielskim.

Zakres usług

Specjalizujemy się w sprawach cywilnych, spadkowych i gospodarczych. Wyróżnia nas profesjonalizm, indywidualne podejście oraz najwyższe standardy etyczne. Nasze priorytety to zaufanie, zaangażowanie i efektywna komunikacja.

Bezpłatne porady prawne

Adwokat Anna Bochnia-Zinka bierze udział w ogólnopolskiej akcji Dnia Bezpłatnych Porad Prawnych „Adwokaci Pro Bono” organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką.

Siedziba Kancelarii zlokalizowana jest w mieście Koszalin, jednak współpracujemy z Klientami na terenie całej Polski.

Nasz Zespół

Anna Bochnia-Zinka

Adwokat Anna Bochnia-Zinka jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie. W 2010 roku ukończyła z trzecią lokatą i oceną bardzo dobrą stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W czasie studiów odbywała praktyki w wiodącej kancelarii trójmiejskiej, co pozwoliło jej na uzupełnienie posiadanej wiedzy z zakresu prawa umiejętnościami praktycznymi.

Ryszard Bochnia

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1978 – 1980 odbył aplikację sądową w Koszalinie, następnie przez prawie 4 lata był aplikantem adwokackim w Zespole Adwokackim nr 1 w Koszalinie.

W roku 1984 został wpisany na listę adwokatów, a od 10 marca 1992 roku wykonuje zawód indywidualnie.

Zakres Usług

Świadczymy kompleksowe usługi prawne osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym, w tym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

Pomoc prawna, w zależności od preferencji i potrzeb Klienta, obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych, reprezentację przed sądami powszechnymi, organami ścigania oraz innymi instytucjami, windykację należności, a także reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo pracy

Oferta naszej kancelarii skierowana jest zarówno do pracowników, jaki i pracodawców oraz związków zawodowych. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm, która obejmuje doradztwo z zakresu prawa pracy, a także reprezentujemy (jako pełnomocnicy) pracowników w postępowaniach przed sądami pracy. Udzielamy również fachowych porad prawnych oraz piszemy opinie prawne związane ze stosunkiem pracy.

Prawo gospodarcze
(prawo handlowe)

Świadczymy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego. Specjalizujemy się w sprawach związanych z prawem gospodarczym prywatnym (prawo handlowe) oraz publicznym. W ramach współpracy m.in. sporządzamy projekty pism i umów, bierzemy udział w negocjacjach, reprezentujemy firmy przed sądami wszystkich instancji oraz przed organami administracji publicznej.

Prawo cywilne
(prawo spadkowe, rodzinne, opiekuńcze i kontraktowe)

Gwarantujemy fachową i profesjonalną obsługę prawną związaną z każdym działem prawa cywilnego, m.in. prawem spadkowym, kontraktowym (umowy), rodzinnym i opiekuńczym. Pomoc prawna obejmuje porady prawne, pisemne opinie oraz analizy prawne, przygotowywanie umów, uczestnictwo w negocjacjach, a także reprezentację przed sądami. Prowadzimy sprawy cywilne o rozwód, zapłatę (rozliczenia umów), podział majątku, stwierdzenie nabycia i działu spadku, odszkodowania oraz o ochronę dóbr osobistych.

Prawo karne
(prawo karne wykonawcze, prawo wykroczeń, prawo karne nieletnich)

Nasi adwokaci świadczą pomoc prawną obejmującą kompleksową obronę w postępowaniu karnym, wsparcie w postępowaniu karnym wykonawczym, reprezentowanie praw osób pokrzywdzonych (również nieletnich) przed organami sądu, przygotowywanie i sporządzanie pism oraz wniosków prawnych (np. odroczenie, warunkowe zawieszenie lub udzielenie przerwy w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, rozłożenie grzywny na raty). Udzielamy porad prawnych zarówno osobom poszkodowanym, jak i oskarżonym.

Dla Firm

Kancelaria Adwokacka adwokat Anny Bochni świadczy kompleksową pomoc prawną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W zależności od potrzeb i preferencji klienta pomoc prawna może być świadczona z ramach zlecania kancelarii konkretnych spraw do prowadzenia lub stałej obsługi prawnej.

Honorarium

Niezwykle istotne jest dla nas, aby wszelkie uzgodnienia związane z wynagrodzeniem były od samego początku jasne i klarowne.

Wstępną wycenę często jesteśmy w stanie podać już podczas rozmowy telefonicznej albo drogą mailową – po przedstawieniu nam szczegółów zlecenia czy też problemu prawnego.

Wynagrodzenie adwokata za każdym razem ustalamy indywidualnie.

W zależności od potrzeb i możliwości Klienta oraz rodzaju sprawy, honorarium może być wypłacone w formie:

Wynagrodzenia ryczałtowego

za prowadzenie danej sprawy, sporządzenie pisma procesowego, opinii prawnej lub wykonanie innej usługi prawniczej – polecane przede wszystkim w sprawach, w których można oszacować zakres prac i ich czasochłonność. Istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego z premią od sukcesu.

Miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego

dla podmiotów zlecających stałą obsługę prawną, ustalonego indywidualnie z uwzględnieniem zakresu i ilości zlecanych spraw,

Stawki godzinowej

za czas pracy adwokata poświęcony zleconej sprawie – rekomendowana przy stałej, długofalowej obsłudze prawnej.

Na wysokość należnego adwokatowi honorarium (cenę usługi prawnej) wpływa m. in. stopień skomplikowania sprawy oraz jej zawiłość, nakład pracy adwokata, czas poświęcony danej sprawie, a także wartość przedmiotu zlecanej sprawy – dlatego nie jest możliwe ustalenie uniwersalnego cennika.

Sprawy sądowe

Wysokość należnego adwokatowi wynagrodzenia za prowadzenie sprawy sądowej określana jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, z uwzględnieniem stopnia zawiłości sprawy oraz koniecznego nakładu pracy adwokata.

Ustalone wynagrodzenie nie obejmuje kosztów sądowych (np. opłat od wnoszonych pism, opłat za koszty biegłych), opłat skarbowych i kosztów tłumaczeń ponoszonych w interesie Klienta.

Porady prawne

Cena jednorazowej, ustnej porady prawnej wynosi minimum 100 zł i jest zależna od stopnia skomplikowania i zawiłości sprawy.

Skontaktuj się z Nami

ul. Zwycięstwa 138
75-613 Koszalin

abz@kancelariakoszalin.pl
+48 94 342 57 67 lub +48 94 342 46 30

NIP: 669-240-88-19

REGON: 321567072

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:00.

Możliwe jest także wcześniejsze umówienie się na dyżur adwokacki we wtorek i czwartek w godzinach 17:00 – 19:00 lub inny dogodny termin.